Kangaroo Hydrogen ion kiềm

Tương lai dòng máy lọc nước Hydrogen ion kiềm tại Việt Nam

Gần 20 năm có mặt tại Việt Nam, máy lọc nước RO Kangaroo được nâng cấp công nghệ điện phân, hứa hẹn là tương lai của máy lọc nước chăm sóc sức khỏe. Dòng máy lọc nước RO xuất hiện và thịnh hành từ khoảng năm 2003, khi những vấn đề về ô nhiễm nguồn…

Xem thêm
11 9392 1601902371

Công nghệ giúp Kangaroo đạt giải máy lọc nước hiện đại nhất

Công nghệ điện phân nước RO giúp Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100MED đạt giải máy lọc nước hiện đại nhất tại chương trình Sản phẩm tôi yêu tuần thứ 5. Dòng máy lọc nước Hydrogen ion kiềm mới nhất của Kangaroo kết hợp giữa chức năng của máy lọc nước RO và công nghệ tạo…

Xem thêm