Lõi Lọc Thô Kangaroo

Lõi lọc thô Kangaroo thường được thiết kế để loại bỏ các tạp chất lớn có trong nước, như cặn, cát, và các hạt rắn khác. Chức năng chính của lõi lọc thô là bảo vệ lõi Ro và các lõi chức năng phía sau khỏi bị tắc nghẽn và đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ các tạp chất nhỏ hơn và các chất ô nhiễm khác.

Hiển thị 8 sản phẩm